Abonneren op de digitale Putterkrant. vul uw mailadres in en deze wordt gratis toegestuurd

Nieuwsbrief
Naam:
E-mail:
 

Tijdelijke huisvesting bij Hof van Putten

De gemeente Putten heeft een overeenkomst gesloten met de eigenaar van Harderwijkerstraat 14 (Hof van Putten). Hij is bereid om drie recreatiewoningen

bij het hotel (tijdelijk) aan de gemeente te verhuren, zodat de gemeente deze op haar beurt kan (onder)verhuren aan mensen die hun eigen woning uit moeten en tijdelijk onderdak nodig hebben. Binnen de gemeente Putten bestaat een dringende behoefte aan tijdelijke huisvesting van personen die in afwachting zijn van een definitieve woning. Deze ‘personen in nood’ willen wij graag tijdelijk een dak boven het hoofd bieden. Om voor een klein deel in deze behoefte te kunnen voorzien, heeft de gemeente besloten om tijdelijk drie recreatiewoningen te huren achter hotel Hof van Putten.
De gemeente verhuurt deze woningen aan personen in nood. Aanvragen voor het tijdelijk huisvesten van een persoon in nood worden beoordeeld door een klein team van de gemeente Putten en waar nodig gespecialiseerde buitenstaanders.
Om in aanmerking te komen, dient de persoon in nood aan een aantal voorwaarden te voldoen. Deze voorwaarden worden per persoon bepaald. Er zijn ook voorwaarden die voor iedere persoon in nood gelden. Zo maakt de gemeente afspraken met elke huurder over de duur van het verblijf (in principe maximaal 6 maanden), de huisregels en de ondersteuning die de persoon moet accepteren.
Op 3 augustus 2017 is de omgevingsvergunning verleend voor het tijdelijk wijzigen van het gebruik van vijf recreatiewoningen om het huisvesten van personen mogelijk te maken. De eigenaar is nu bereid drie van deze recreatiewoningen te verhuren. Voor de andere twee zal nu dus geen gebruik van de vergunning worden gemaakt. Deze worden ‘gewoon’ gebruikt door het hotel. De gemeente Putten heeft de direct omwonenden geïnformeerd.