Verlaging bijdrage WMO kan beter zegt CDA

In de vorige editie werd het goede nieuws bekend gemaakt, dat de eigen bijdrage WMO in Putten verlaagd wordt per 2018. Dat dankzij een amendement van de coalitiepartijen WIJ, CU en SGP.

Dit voorstel komt rechtstreeks van een plan van het nieuwe kabinet, dat hetzelfde wil doen per 2019. Echter, er zitten nog zoveel onduidelijkheden in dat plan dat het nog maar de vraag is of en wanneer dat in werking gaat treden.
De genoemde drie partijen stellen in hun persbericht : ’ Met name voor mensen die gebruik maken van dagbesteding kan de eigen bijdrage fors in de papieren lopen. Dat leidt er soms toe dat mensen afzien van beroep op deze zorg. En dat betekent een nog zwaardere ongewenste belasting voor de toch al zwaar belaste mantelzorger.’
Dit is een prachtige weergave van de inbreng van de drie oppositiepartijen CDA, GB en VVD die met name voor de al zwaar belaste doelgroep van begeleiding en dagbesteding / dagopvang alle drempels willen wegnemen om te voorkomen dat men vanwege financiële redenen zou afzien van hulp, met alle negatieve gevolgen van dien. Deze drie partijen willen voor deze specifieke groep cliënten v.w.b. de eigen bijdrage een uitzondering maken en de eigen bijdrage voor hen afschaffen. Dat geldt voor de huidige 187 cliënten in Putten en voor hen die tot nu toe van die nodige zorg hebben afgezien. De mantelzorger moet op adem kunnen komen en de mensen van de dagopvang krijgen structuur in het dagritme en een betere kwaliteit van leven dankzij allerlei vormen van activering. Vandaar dat de dagopvang geen enkele drempel mag hebben om van die zorg af te zien.
In de commissie Samenleving tekende zich een meerderheid af voor dit amendement, temeer omdat een soortgelijk plan al in 80 gemeentes in ingevoerd (Den Haag, Amsterdam, Dordrecht enz.), de staatssecretaris het toejuicht en de Puttense Participatieraad er zeer positief over oordeelt.
Helaas voor de mensen van de dagbesteding / dagopvang kwam het voorstel van CDA, GB en VVD er niet door. WIJ, CU en SGP sloten toch nog de gelederen en stemden tegen, zodat de (na indicatie) gratis dagopvang van onze meest kwetsbare wmo cliënten niet doorgaat!

Abonneren

Abonneren op de digitale Putterkrant. vul uw mailadres in en deze wordt gratis toegestuurd

Nieuwsbrief
Naam:
E-mail:
 

We hebben 48 gasten en geen leden online

contact

Zoeken