Geen deelname VVD Putten komende verkiezingen

Tijdens de ledenvergadering op vrijdag 22 december heeft het lokale VVD team verslag gedaan van de zoektocht naar nieuwe kandidaat raadsleden

om in maarthet stokje over te kunnen nemen van zittend raadslid Bert Klompenhouwer. In mei dit jaar werd de noodklok al geluid, het moment waarop Henk Koornneef definitief aangaf niet op de lijst te willen staan en kort daarop de VVD verruilde voor Gemeentebelangen. Sindsdien heeft het team regelmatig liberale tafelgesprekken gevoerd met vele Puttenaren op zoek naar nieuw en fris talent. Daarbij zijn weliswaar veel geestverwanten getroffen maar onvoldoende mensen die ook daadwerkelijk de tijd kunnen vrijmaken om een raadslidmaatschap adequaat in te vullen. Potentiële kandidaten met kennis en kunde bleken doorgaans druk die kennis en kunde dagelijks in de praktijk te brengen in een werkzaam leven. Wel werd Erik den Hartog gekandideerd maar hij moest recent om persoonlijke redenen zijn kandidatuur weer intrekken. Het team betreurt dat hij zich niet aan een volledige raadsperiode kon committeren maar waardeert zijn openheid. Op putten.vvd.nl is zijn verklaring te lezen. Het lokale team vond het opvallend te constateren dat veel mensen wél zeggen te sympathiseren met de liberale gedachte maar er moeite mee hebben daar ook publiekelijk voor uit te komen. Ook de negatieve effecten van landelijke politici die soms een scheve schaats rijden blijken niet onaanzienlijk, een effect waar de plaatselijke belangenpartijen nooit last van zullen hebben. Landelijke stemde 22% van de Puttenaren VVD bij de landelijke verkiezingen, tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen slechts 6%. Er ligt in Putten dus zeker potentieel voor het liberale gedachtegoed. Het team had Bert Klompenhouwer graag waardige opvolger gegund, maar deze bleek voor deze raadsperiode helaas niet tijdig vindbaar. De lokale teamleden geven open te staan voor liberale medestanders en zullen zeker doorgaan om een broodnodig liberaal geluid in Putten te laten horen.

Abonneren

Abonneren op de digitale Putterkrant. vul uw mailadres in en deze wordt gratis toegestuurd

Nieuwsbrief
Naam:
E-mail:
 

We hebben 71 gasten en geen leden online

contact

Zoeken