Fietspad Zeedijk wordt verbreed naar 2meter 50.

 
 

Vragen over Rimpeler

Gemeentebelangen accepteert geen verdere vertraging in bouwplan Rimpeler  In de gemeente Putten is er woningtekort en daarom is het van groot

belang dat met de bouwplannen voor Rimpeler en Putten Zuid vaart wordt gemaakt. Intussen vertrekken jonge mensen uit Putten en met de handhavingsacties op parken komen mensen nog meer onder druk te staan om ook Putten te gaan verlaten. Er zijn gewoon te weinig woningen en heeft o.a. Gemeentebelangen op aangedrongen om alles te doen om snel te kunnen beginnen met het bouwen van de woningen in Rimpeler en in Putten Zuid. Heeft het college diezelfde wens? Met 19 bezwaarschriften tegen de bouwplannen in Rimpeler ontstaat er opnieuw een vertraging om met de bouw te beginnen. Gemeentebelangen wil van dit college weten of zij tot het uiterste is gegaan om te voorkomen dat er opnieuw een vertraging in de bouwplannen ontstaan.

Collegevragen
1.
heeft het college voor ogen dat de bouwplannen in Rimpeler en Putten Zuid een hoge prioriteit hebben en wat heeft zij eraan gedaan om hieraan prioriteit te geven?

2.
klopt het dat een discussie over het kappen van oude bomen ertoe geleid heeft dat hiertegen bezwaar is gemaakt omdat het college van mening is dat het kappen van deze bomen gecompenseerd kan worden om elders in de gemeente jonge bomen te gaan aanplanten?

3.
wat heeft het college nu de afgelopen 6 weken gedaan om te voorkomen dat bezwaarschriften zijn ingediend ? Graag hiervan een overzicht.

4.
wat gaat het college nu doen en welke mogelijkheden zijn er om een juridische procedure en daardoor vertraging in de bouw van woningen te voorkomen?

5.
welke financiële gevolgen, risico’s etc. zijn er en over welke periode hebben we het dan als we nu niet in 2018 met het bouwen ban woningen kunnen beginnen?

 

Abonneren

Abonneren op de digitale Putterkrant. vul uw mailadres in en deze wordt gratis toegestuurd

Nieuwsbrief
Naam:
E-mail:
 

We hebben 47 gasten en geen leden online

contact

Zoeken