Fietspad Zeedijk wordt verbreed naar 2meter 50.

 
 

Jeugdgemeenteraad vergadert op 7 maart 2018

Woensdag 7 maart 2018 vergadert de jeugdgemeenteraad van Chr. College Groevenbeek, locatie Putten. De vergadering in de Raadzaal

van het gemeentehuis begint om 18.30 uur en is openbaar, dus iedereen is welkom. De jeugdgemeenteraad is ook te volgen via twitter: @JGRPutten.

Agenda:
- Opening door de voorzitter, burgemeester Lambooij.
- De fracties stellen zich voor.
- De jeugdwethouders presenteren kort de voorstellen van hun wethoudersgroep. De voorstellen gaan over de volgende onderwerpen:
 sportkooi Vervoornstraat;
 meer woningen voor jongeren in Rimpeler;
 verbeteren veiligheid kruising Molenweg-Engweg.
- Debat, waarbij de jeugdraadsleden aangeven wat zij van de voorstellen vinden en ze elkaar bevragen.
- Stemming over de voorstellen.
- Sluiting van de vergadering (rond 20.30 uur).

Politiek is een belangrijk onderwerp van het vak Maatschappijleer. In ongeveer 6 weken is onder andere aandacht besteed aan: politiek en de rol van politieke partijen, referendum, verschil tussen democratie en dictatuur, rechtsstaat, de rol van de koning en de gemeentelijke en provinciale politiek. In februari hebben de leerlingen een echte raadsvergadering bijgewoond. Verder hebben ze een bezoek gebracht aan de Tweede Kamer. Dit deden zij om mee te maken wat de politiek inhoudt en hoe het debatteren werkt.
Als afsluiting van dit vak houden de leerlingen van klas 3T een jeugdgemeenteraads-vergadering. Tijdens deze vergadering zijn er drie jeugdwethouders. Zij gaan in debat met de jeugdraadsleden over de genoemde voorstellen. De jeugdwethouders en jeugdraadsleden worden gecoacht door de echte wethouders en raadsleden. ‘s Middags zijn de leerlingen al bezig met de voorbereidingen om de jeugdgemeenteraadsvergadering zo goed mogelijk te laten verlopen.

Abonneren

Abonneren op de digitale Putterkrant. vul uw mailadres in en deze wordt gratis toegestuurd

Nieuwsbrief
Naam:
E-mail:
 

We hebben 108 gasten en geen leden online

contact

Zoeken