Koninklijke Erepenning voor PPV Putten

Zaterdag 17 november 2018 reikte burgemeester Lambooij de Koninklijke Erepenning uit aan Pluimvee- en Pelsdierenfokkers Vereniging (PPV) Putten.

Op 18 november 2018 bestond PPV Putten 100 jaar. De vereniging is daarmee één van de oudste, nog actieve, verenigingen in Putten. Oorspronkelijk had PPV Putten tot doel de economische positie van de pluimveehouders te verbeteren. Later traden er ook hobbyfokkers van pluimvee en pelsdieren toe. PPV Putten is uitgegroeid tot een gezonde en actieve vereniging die zich nu voornamelijk bezighoudt met de belangen van hobbyfokkers. De leden van de vereniging zijn echte liefhebbers van dieren en vooral het welzijn van deze dieren staat hoog in het vaandel.

Een Koninklijke Erepenning wordt verleend ter gelegenheid van de viering van het 50-jarig bestaan of een volgend meervoud van 25 jaar van een vereniging of instelling. Alleen de Koning kan de erepenning toekennen, die strikt op naam van de ontvangende instantie is. De vereniging mag vanaf het moment van uitreiking de onderscheiding in woord en/of beeld op briefpapier of gedrukte stukken vermelden.