Koninklijke onderscheiding voor twee inwoners van Putten

Zaterdag 17 november 2018 reikte burgemeester Lambooij een Koninklijke onderscheiding uit aan de heren H. van Rees en R. Teunissen. De heer van Rees (76 jaar) is onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje Nassau, omdat hij zich al jarenlang als vrijwilliger inzet:

    

1990-1994 en 1996-2000: ouderling van de Nederlands Gereformeerde Kerk in Den Haag-Rijswijk.
1998-2002: lid van de Spanjecommissie van de Nederlands Gereformeerde Kerk in Den Haag-Rijswijk.
1998-2009: bestuurslid van de Stichting Emeritaatsvoorziening (SEV) van de Nederlands Gereformeerde Kerk.
2001-heden: commissielid (2001-2014) van de rechtsvoorganger(s) en secretaris (2014-heden) van de Nederlands Gereformeerde instelling voor Arbeidszaken (NGA).
2007-2018: vrijwilliger bij de Nederlands Gereformeerde Kerk Ermelo – Harderwijk – Putten.
Koninklijke Onderscheiding de heer van Rees

De heer Teunissen (77 jaar) is onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje Nassau, omdat hij zich al jarenlang als vrijwilliger inzet:

1972-heden: vrijwilliger bij en voorzitter (1972-1974), penningmeester (1974-1986) en secretaris (1986-1992, 1995-1997 en 2012-heden) van de Puttens Pluimvee Vereniging (PPV) te Putten (180 leden). Daarnaast is betrokkene ruim 30 jaar tentoonstelling secretaris en is hij medeorganisator van de caviabak op de braderieën. Verder verzorgt en bezorgt hij sinds 1982 het clubblad. Tevens draagt hij zorg voor entingen van de hoenders, regelt hij vervoer naar diverse tentoonstellingen en staat hij bekend als topfokker van diverse watervogelrassen.
2009-heden: vrijwilliger bij en bestuurslid (2013-heden) van de Vereniging van Eigenaren De Gerven te Putten. Daarnaast verricht betrokkene diverse reparatie-, schoonmaak-, technische en onderhoudswerkzaamheden. Verder organiseert hij jaarlijks een buffet en is hij huismeester en een vaste aanspreekpunt in het appartementencomplex
Daarnaast heeft de heer Teunissen een bestuurlijke functie gehad bij de Nederlandse Federatie voor kleindierententoonstelling en bij het Veluws Verband.