13 april groot dartmaster koppeltoernooi in De Huifkar, aanvang 14.00 uur opbrengst voor KiKa

Volkskerstzang 2018. `Kom verwondert u hier mensen!`

Ook dit jaar wordt er door de Interkerkelijke Evangelisatie Commissie weer de Volkskerstzang georganiseerd in de Sporthal de “Putter Eng” aan de Engweg op maandag 24 december. Een ieder wordt hartelijk uitgenodigd om mee te zingen en te luisteren naar het Kerstevangelie

neem gerust iemand mee die niet zo snel de kerk zal bezoeken Medewerking aan deze avond verlenen het Chr. Interkerkelijk Mannenkoor “Fontanus” onder leiding van de heer W. Klein Haneveld en Fanfarekorps `Excelsior` o.l.v. de heer A. Bruinink Meditatie wordt verzorgd doorde heer L.van Slooten. Hij of zij die denkt de Volkskerstzang te bezoeken, neem iemand mee, de HEERE Jezus zegt: komt tot Mij allen die vermoeit en belast zijt en Ik zal u rust geven!
De deuren van de sporthal gaan om 19.00 uur open en de avond begint om 20.00 uur.
Iedereen is van harte welkom.