Eenzaamheid

PUTTEN - Aanleiding voor de vragen is het programma ‘Eén tegen eenzaamheid’ van minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, waarover VNG Magazine onlangs berichtte.

Het is een actieplan waarin de minister de oprichting van lokale coalities wil stimuleren, die de eenzaamheid onder ouderen kunnen aanpakken. Hij heeft hiertoe twee ambassadeurs aangesteld, die het land rondreizen om de 355 gemeenten te vragen om aan dit programma mee te doen.
De fractie van Wij Putten wil graag weten of ook het Puttense college door deze ambassadeurs is benaderd en of het college bereid is om aan het programma Eén tegen eenzaamheid mee te doen. “Ook in Putten leidt vergrijzing tot een toename van het aantal ouderen dat eenzaamheid ervaart”, zegt Wilma van Voorst-Ruiter, raadslid van Wij Putten. “Niet voor niets hebben we in het coalitieakkoord een bedrag van 10.000 euro per jaar opgenomen om eenzaamheid te bestrijden.” Zij wil overigens ook weten of de SWP – zoals afgesproken in het coalitieakkoord – opdracht heeft gekregen om hiermee aan de slag te gaan. En zo ja, hoe de opdracht is geformuleerd.
De fractie van Wij Putten heeft gevraagd om schriftelijke beantwoording van de vragen.