Dementie samen sterk ..samen in gesprek.

In het kader van de serie “VOOR ELKAAR” organiseert het Platform mantelzorg Putten een avond voor bezorgde mensen, zorgzame mensen en iedereen die iets meer wil weten over Alzheimer en dementie.

De avond wordt geleid door Gerdien Veldhoen-Top een specialist op het gebied van dementie.
De volgende onderwerpen komen in de vorm van een workshop aan de orde: veranderingen in het brein, denken en emotie, verstoorde prikkelverwerking, symptomen van beginnende dementie, het verschil tussen Alzheimer en dementie, de verschillende vormen van dementie.
De muzikale omlijsting wordt verzorgd door Ilse Almakinders
We gaan met elkaar in gesprek over belangrijke onderwerpen zoals :
- Welke signalen van dementie herken je bij je dierbare?
- Wat zijn voor jou de grootste problemen?
- Waar kun je hulp vandaan halen?
- Hoe houd je het vol?
- Op welke manier verwerk je het steeds weer afscheid nemen?
- Wat kun je regelen na de diagnose?
De afsluiting is een samenvatting van gevoelens en belevenissen, adviezen en raadgevingen onder leiding van Gerdien.
U bent welkom vanaf 19.15 uur voor ontvangst met muziek en een heerlijk bakje koffie of thee.
Datum: 12 april 2019, 19.30 – 21.30
Plaats: Stroud Brinkstraat 91, Putten
Namens het Platform mantelzorg Putten graag tot 12 april.