Jeugdgemeenteraad vergadert op 10 april

Woensdag 10 april vergadert de jeugdgemeenteraad van Chr. College Groevenbeek, locatie Putten. De vergadering in de Vaeneveldtstaete (Vanenburgerallee 13) begint om 18.30 uur.

Iedereen is welkom, want de vergadering is openbaar. De jeugdgemeenteraad is ook live mee te kijken via https://putten.raadsinformatie.nl.

Agenda
- Opening door de voorzitter, burgemeester Lambooij.
- De fracties stellen zich voor.
- De jeugdwethouders presenteren de voorstellen van hun wethoudersgroep.
Iedere groep heeft een voorstel gemaakt voor het Centrumplan Putten. Een belangrijke doelgroep voor het centrumplan is gezinnen. Daarom wil de gemeente in de ‘belevingszone’ ruimte bieden aan kunst en speelelementen. De gemeente heeft de jeugdgemeenteraad gevraagd een voorstel te maken wat in het centrum mist voor deze doelgroep en aan het plan toegevoegd kan worden.
- Debat, waarbij de jeugdraadsleden aangeven wat zij van de voorstellen vinden en ze elkaar bevragen.
- Stemming over de voorstellen. Het voorstel dat uiteindelijk wint, wordt daadwerkelijk uitgevoerd. De gemeenteraad heeft hiervoor bij de begrotingsbehandeling in november 2018 een bedrag van € 5.000,00 beschikbaar gesteld.
- Sluiting van de vergadering (rond 20.30 uur).

Politiek in vak Maatschappijleer
Politiek is een belangrijk onderwerp van het vak Maatschappijleer. De school heeft 6 weken lang aandacht besteed aan: politiek en de rol van politieke partijen, referendum, verschil tussen democratie en dictatuur, rechtsstaat, rol van de koning en de gemeentelijke en provinciale politiek.

Debat als afsluiting vak Maatschappijleer
Als afsluiting van dit vak houden de leerlingen van klas 3T een jeugdgemeenteraadsvergadering. Tijdens deze vergadering zijn er 3 jeugdwethouders. Zij gaan in debat met de jeugdraadsleden over de bovengenoemde voorstellen. De jeugdwethouders en jeugdraadsleden worden gecoacht door de echte wethouders en raadsleden. ‘s Middags zijn de leerlingen al bezig met de voorbereidingen om de jeugdgemeenteraadsvergadering zo goed mogelijk te laten verlopen.