Iinitiatieven grootschalige energieopwekking

De gemeente Putten vraagt de samenleving om met initiatieven te komen voor grootschalige energieopwekking. Belangrijk hierbij is dat de initiatieven passen in het landschap en lokaal gedragen worden.

Energieneutraal in 2050
Putten heeft de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. Dat betekent dat Putten dan niet meer afhankelijk is van fossiele energiebronnen. “Dat is een grote opgave, daar hebben wij iedereen bij nodig. Daarom vragen we de samenleving om met initiatieven te komen”, zo stelt verantwoordelijk wethouder Gerbert Priem. Inmiddels hebben de eerste initiatiefnemers zich gemeld. Initiatiefnemers kunnen zich nog tot 1 juni 2019 bij de gemeente melden.

De gemeenteraad van Putten stelde eerder deze maand de randvoorwaarden vast waaraan de initiatieven moeten voldoen. De raad vindt het belangrijk dat er draagvlak is voor de initiatieven en dat er sprake is van lokaal eigenaarschap. Ook de werkgelegenheid speelt een belangrijke rol. Gerbert Priem: “De initiatieven zijn wat ons betreft van en voor de samenleving. Dat betekent dat tenminste een deel van de opbrengsten van de initiatieven ten goede komen aan de gemeenschap van Putten”.

Uitgangspunten
De gemeente Putten sluit op voorhand geen duurzame bronnen uit. Ook worden vooraf geen gebieden in de gemeente uitgesloten. Locaties worden echter alleen tijdelijk bestemd voor grootschalige energieopwekking. Vanzelfsprekend moeten de initiatieven voldoen aan de bestaande regels op bijvoorbeeld ruimtelijk gebied. Dit betekent dat de initiatieven voorzien moeten worden van een landschapsplan. Verder moeten de initiatiefnemers een communicatie- en participatieplan maken. “Van deze voorwaarden is het draagvlak de belangrijkste. Initiatieven voor grootschalige energieopwekking hebben een impact op de omgeving. De initiatiefnemers moeten zich daar goed bewust van zijn. De plannen moeten goed ingepast kunnen worden. Ook willen wij niet dat hoogwaardige landbouwgrond wordt ingezet voor grootschalige energieopwekking”, aldus wethouder Priem.

Initiatief indienen
Nu het kader is vastgesteld nodigt de gemeente initiatiefnemers van harte uit om hun initiatief aan de gemeente kenbaar te maken. Initiatieven kunnen worden ingediend via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. onder de noemer: Initiatiefaanvraag Duurzame Energie. Zoals aangegeven sluit de inzendingstermijn op 1 juni 2019.

De gemeente gaat, na de indiening van het plan, met de initiatiefnemers in gesprek om te bekijken in hoeverre het initiatief kansrijk is. Initiatiefnemers worden vervolgens gevraagd om voor kansrijke initiatieven plannen uit te werken voor wat betreft de aspecten communicatie en participatie, lokaal eigenaarschap en een landschapsplan. Deze plannen worden besproken en de raad wordt door een consultatieronde betrokken bij de afwegingen die het college maakt. Als een initiatief voldoet aan de kaders wordt een positief besluit genomen dat wordt vastgelegd in een intentieovereenkomst. In deze overeenkomst worden de afspraken tussen de initiatiefnemers en de gemeente vastgesteld.