Waarmerk drempelvrij.nl voor website gemeente Putten

De website van de gemeente Putten voldoet aan de hoogste eisen van toegankelijkheid. Dit blijkt uit de onlangs uitgevoerde inspectie van Stichting Accessibility. Daarom mag de gemeente Putten het groene waarmerklogo

met drie sterren op de website plaatsen. De gemeente vindt het belangrijk dat de website voor iedereen goed toegankelijk is. Het gemeentebestuur is daarom blij dat website de hoogste score op toegankelijkheid en kwaliteit heeft behaald.

Een toegankelijke website
Het Waarmerk drempelvrij.nl is het Nederlandse kwaliteitsmerk voor toegankelijke websites. Een toegankelijke website is zo ontworpen, gebouwd en ingericht dat deze door alle bezoekers goed gebruikt kan worden. Ook is een toegankelijke website beter vindbaar in zoekmachines, waardoor er meer mensen bereikt worden. De eisen zijn opgesteld in samenwerking met overheid, bedrijfsleven, belangenorganisaties van industrie en mensen met een beperking.

Jaarlijkse inspectie
Elk jaar vindt er opnieuw een inspectie plaats. Dit is nodig om het groene waarmerklogo voor toegankelijkheid te behouden. Meer informatie over het Waarmerk drempelvrij.nl en de Stichting Accessibility vindt u op de websites www.drempelvrij.nl en www.accessibility.nl.