Heide in Bloei

 

Buitenschools muziekonderwijs in Putten

Onlangs rondde onderzoeksbureau Enneüs het onderzoek ‘Muziek in Putten’ af in opdracht van het college van B en W. De uitkomsten sterken de gemeente om de huidige aanpak van muziekonderwijs op de basisscholen voort te zetten.

Belangrijkste aandachtspunten
Het beleid focust zich op kennismaking met muziek op jonge leeftijd. Muziek in de klas en het klassenorkest blijven belangrijk. Daarnaast gaat de gemeente aan de slag met de verbetering van de zichtbaarheid van de 2 combinatiefunctionarissen Cultuur (‘cultuurparticipatie’ en ‘cultuur op school’). De gemeente zet in op behoud van de huidige budgetten voor deze muziekonderwijsvormen.

Opzet onderzoek
Het onderzoekbureau sprak het afgelopen jaar met muziekdocenten en besturen van muziekverenigingen. Ook inwoners namen deel aan het onderzoek door de online vragenlijst ‘Muziek in Putten’ in te vullen. Hierop hebben 33 inwoners en 8 experts gereageerd. Gezien de lage respons is het onderzoek niet statistisch betrouwbaar. Toch ziet de gemeente voldoende aanknopingspunten voor verdere beleidsvorming binnen de cultuurvisie.