Heide in Bloei

 

College wil tij jeugdzorg keren

Extra inzet op preventie, terugdringen dure zorg, minder bureaucratie Meer aandacht voor preventie, minder snel doorverwijzen naar dure jeugdzorg

en de bureaucratie terugdringen. Zo wil het college van B en W van de gemeente Putten de kostenstijging in de jeugdzorg een halt toeroepen.

Grip op jeugdzorg
Net als in veel andere gemeenten rijzen ook in Putten de kosten van de jeugdzorg de pan uit. Het college heeft daarom scenario’s opgesteld om de kosten terug te dringen. Uitvoering van de scenario’s levert op termijn een besparing op van € 1 miljoen. Dit geeft het college aan in de notitie ‘Grip op jeugdzorg’. Op dit moment is met de uitvoering van de jeugdzorg in Putten een bedrag van € 7 miljoen gemoeid.

Met het aanbieden van de scenario’s aan de gemeenteraad wacht Putten niet op een eventuele financiële handreiking vanuit de rijksoverheid. “Een bewuste keuze”, zo geeft verantwoordelijk wethouder Gerbert Priem aan. “Natuurlijk hoop ik op steun uit Den Haag, maar wij zullen het tij ook zelf moeten keren. Niets doen is geen optie”. Dit laat onverlet dat het college zich bewust is van de impact van de scenario’s. “Dit zijn verregaande voorstellen”, zo erkent Priem.

Preventieve jeugdzorg
Het college zet de komende jaren maximaal in op preventieve jeugdzorg. Het accent ligt daarbij op jongeren die geen gebruik maken van jeugdhulp. Priem: “Dat willen wij zo houden. Daarom ondersteunen wij de jongeren, meer dan voorheen, op hun persoonlijke ontwikkeling. Ook verbeteren wij de opvoedvaardigheden van (kwetsbare) ouders. Signaleren van problemen in een vroegtijdig stadium is hierbij cruciaal. Dit om te voorkomen dat (dure) zorg noodzakelijk is”.

Om dit voor elkaar te krijgen wil het college dat de jeugdzorgorganisaties in Putten beter met elkaar samenwerken. Ook de scholen worden nadrukkelijker betrokken bij het vroegtijdig signaleren van problemen.

Huisartsen en Praktijkondersteuners GGZ Jeugd
Een belangrijke rol bij het jeugdbeleid nieuwe stijl is weggelegd voor de huisartsen. “Gebrek aan tijd maakt dat huisartsen jongeren met problemen vaak minder gericht kunnen doorverwijzen naar hulpaanbieders”, zo licht Priem toe. “Daarom willen wij huisartsen ondersteunen met Praktijkondersteuners (POH) GGZ Jeugd. Zo hopen wij onnodige dure zorg te voorkomen. De ervaringen in andere gemeenten hiermee zijn veelbelovend”.