Heide in Bloei

 

Koninklijke Erepenning voor Fanfarecorps Excelsior Putten

Zaterdag 1 juni 2019 reikte burgemeester Lambooij de Koninklijke Erepenning uit aan Fanfarecorps Excelsior Putten. Op 3 juni 2019 bestaat Fanfarecorps Excelsior Putten 100 jaar.

De vereniging is daarmee één van de oudste, nog actieve, verenigingen in Putten. De eerste decennia waren succesvol voor de vereniging. Met name in de dertigerjaren van de vorige eeuw werden vele prijzen behaald op diverse concoursen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren de activiteiten van Excelsior nihil, mede doordat het korps zich weigerde aan te sluiten bij de Cultuurkamer van de NSB. Tijdens de razzia in oktober 1944, werd meer dan de helft van de leden weggevoerd naar Duitse concentratiekampen. Het fanfarekorps herstelde zich langzaam en groeide merkbaar vanaf halverwege de jaren zeventig. Bij het 75-jarig bestaan in 1994 telde het korps bijna 100 leden. Vanaf het jaar 2000 daalde het ledenaantal door weinig instroom van nieuwe (jeugd)leden. In 2014, was het voortbestaan kritiek toen er slechts 10 muzikanten over waren. Nu, 5 jaar later, is Excelsior opnieuw een bloeiende vereniging met zo’n 50 leden. De leeftijd van de leden varieert van tieners tot 65+-ers.

Een Koninklijke Erepenning wordt verleend ter gelegenheid van de viering van het 50-jarig bestaan of een volgend meervoud van 25 jaar van een vereniging of instelling. Alleen de Koning kan de erepenning toekennen, die strikt op naam van de ontvangende instantie is. De vereniging mag vanaf het moment van uitreiking de onderscheiding in woord en/of beeld op briefpapier of gedrukte stukken vermelden.