Gemeente Putten opent subsidieregeling voor 75-jarige herdenking van Razzia

Op 20 juni 2019 heeft de gemeenteraad van Putten ingestemd met het projectplan Putten Herdenkt. Voor de uitvoering van het projectplan is een budget van € 100.000 beschikbaar gesteld.

Het college van burgemeester en wethouders heeft inmiddels de bijbehorende subsidieregeling opengesteld. Daarmee is budget beschikbaar voor het stimuleren en ondersteunen van initiatieven in het kader van de 75-jarige herdenking van Razzia en Bevrijding.

Subsidieregeling
Met het openstellen van de subsidieregeling wil de gemeente Putten nieuwe initiatieven stimuleren en ondersteunen en daarmee een bijdrage leveren aan het bijzondere 75-jarige herdenkingsjaar. Van de € 100.000 is € 40.000 besteed. De subsidieregeling is voor de resterende € 60.000 bestemd. De subsidieregeling staat open voor iedereen die een initiatief heeft dat past bij de 75-jarige herdenking van Razzia en Bevrijding. Die subsidie is aan te vragen via de gemeentelijke website: www.putten.nl/puttenherdenkt.

Projectgroep
Binnen het project Putten Herdenkt werken diverse partners samen om tot een mooi herdenkingsprogramma te komen voor de periode september 2019 tot en met mei 2020. Deze partners zijn: Stichting Oktober ’44, Puttens Historisch Genootschap, Museum De Tien Malen, Erfgoed Gelderland, Stichting Samen Verder Putten, Stichting Samenloop, Stichting Poorter Brug, Theater Stroud, Theaterhuis Wild Zwijn, Stichting Cultuurkust, Oranjevereniging Putten en VVV Putten.

Activiteiten
Voor het herdenkingsjaar zijn al diverse activiteiten ontwikkeld. Zo is er vanuit het Putten Herdenkt-budget een bedrag toegekend aan een aantal grotere projecten, zoals de “Putten ’44 Ervaringsroute” (een toeristisch product), de “Verhalenkist 1944” (een educatief product voor de basisscholen) en het aanpassen van de Gedachtenisruimte van Stichting Oktober ’44.

Meer informatie
www.putten.nl/puttenherdenkt