Heide in Bloei

 

Ook Putten geteisterd door eikenprocessierups

De eikenprocessierups zorgt in vrijwel heel Nederland voor veel overlast. Minister Schouten maakte eerder deze week bekend dat er één landelijk informatiecentrum komt voor de eikenprocessierups: Stichting Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD). Over de precieze invulling van het informatiecentrum wordt volgende week gesproken. De gemeente Putten doet er ondertussen alles aan om de overlast van de rupsenplaag tot een minimum te beperken.

Bestrijding van de eikenprocessierups in Putten

De gemeente krijgt veel vragen over wat zij doet om de overlast van de eikenprocessierups aan banden te leggen. Wethouder Koekkoek: “Vanaf april heeft de gemeente de eikenbomen, waarvan bekend was dat er eitjes in de toppen waren gelegd, preventief behandeld met een biologisch bestrijdingsmiddel. De bestrijding heeft de toename van de nesten echter niet kunnen tegenhouden.”

Speciale stofzuiger en rood-witte linten
Sinds mei is een aannemer in opdracht van de gemeente bezig om nesten op belangrijke plekken te verwijderen met een speciale stofzuiger. Het weghalen hiervan is zeer arbeidsintensief. Plaatsen waar veel mensen komen, en kinderen in het bijzonder, worden eerst aangepakt. Koekkoek: “Omdat het er veel zijn, moeten we keuzes maken. Prioriteit geven wij daarom aan het verwijderen van nesten in de buurt van scholen, speel- en sportvelden en fiets- en voetpaden. We brengen rood-witte waarschuwingslinten aan bij speelplaatsen waar de eikenprocessierups is aangetroffen.” De gemeente heeft zo’n 6.000 eiken in beheer. Naar schatting heeft de gemeente tot nu toe ruim 5.000 nesten weggezogen.

Eiken op particulier terrein
Eigenaren van eiken op particulier terrein zijn zelf verantwoordelijk voor het bestrijden van de eikenprocessierups. Hierbij is het van belang dat dit door een gespecialiseerd bedrijf gebeurt. Inwoners kunnen op eigen kosten de volgende bedrijven inschakelen: Seko Boomverzorging via telefoonnummer (0572) 360 557 of Dick Teunissen Boomtechniek via telefoonnummer 06 205 97 619.

Meldingen
Inwoners die eikenprocessierupsen in bomen op gemeentelijke grond aantreffen, kunnen dit aan de gemeente doorgeven via het meldpunt. Dit kan via telefoonnummer (0341) 359 686 of via www.verbeterdebuurt.nl. Voor meer informatie: www.putten.nl/eikenprocessierups.