Wij Putten stelt vragen over megawinst in zorg

Is het Puttense college ervan op de hoogte dat de Puttense Psychologen Praktijk BV bijna 50 procent een winst maakt? Dat wil de fractie van Wij Putten graag van het college weten.

Aanleiding is een uitzending op 26 juni van het KRO-NCRV-tv-programma Pointer, dat samen met het radioprogramma Reporter Radio en het onderzoekscollectief Follow the Money onderzoek heeft gedaan naar winsten bij zorginstellingen. Op basis van cijfers van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hebben ze uitgezocht welke instellingen een winst hebben van 10 procent of meer, terwijl een winst van 1 of 2 procent gebruikelijk is in deze sector. Zo is een lijst ontstaan van 174 organisaties in de thuiszorg, de geestelijke gezondheidszorg en de gehandicaptenzorg, waar ook de naam van de Puttense Psychologen Praktijk BV op prijkt. Waarbij de onderzoekers overigens benadrukken dat een hoge winst niet automatisch betekent dat er iets loos is bij die organisatie.
“Maar opmerkelijk is het natuurlijk wel”, zegt raadslid Wilma van Voorst-Ruiter van Wij Putten. “Dit geld is bedoeld om zorg te verlenen en niet om in de zakken van zorgondernemers te verdwijnen. Het is extra wrang als je weet dat we in Putten alle zeilen moeten bijzetten om de kosten van de jeugdzorg op te brengen.”
Volgens de gegevens die de onderzoekers boven tafel wisten te krijgen, blijkt uit de jaarrekening van de Puttense Psychologen Praktijk BV dat de organisatie in 2017 een winst heeft geboekt van 1,2 miljoen euro, bij een omzet van 2,6 miljoen, ofwel 49,1 procent. Van Voorst-Ruiter wil graag van het college weten of het deze cijfers kent en of de gemeente contracten heeft met deze organisatie en of het dus gaat om geld dat de gemeente heeft betaald. Verder wil het raadslid dat het college inzicht verschaft in de winsten van zorgaanbieders in de jeugdzorg. “Wij Putten is van mening dat zorggelden ten goede moeten komen aan de zorg en niet moeten bijdragen aan grote winsten van de zorginstellingen. We horen graag of het college deze mening deelt”, zegt Van Voorst-Ruiter. Ook vraagt zij het college of het deze informatie mee gaat wegen bij de keuze om contracten met zorginstellingen al dan niet te verlengen. “Het geeft immers geen pas als er in de zorg forse winsten worden gemaakt, terwijl er grote tekorten zijn in de jeugdzorg”, besluit Van Voorst-Ruiter.
Zij heeft gevraagd om zo spoedig mogelijke schriftelijke beantwoording van de vragen.