Hoe veilig is de gemeente Putten?

Hoe veilig is uw buurt? Bent u de afgelopen 12 maanden slachtoffer geweest van een misdrijf? Hoe tevreden bent u over de politie? Dit zijn voorbeelden van de vragen die in het onderzoek van de Veiligheidsmonitor worden gesteld aan 2.395 inwoners van de gemeente Putten.

De Veiligheidsmonitor is een onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen, en het optreden van gemeente en politie. Dit onderzoek wordt op gemeentelijk en op landelijk niveau uitgevoerd. Het gemeentelijk onderzoek begint omstreeks vrijdag 23 augustus. De resultaten zijn medio maart 2020 bekend.

De gemeente gebruikt de uitkomsten van dit onderzoek bij het vormgeven en beoordelen van haar veiligheidsbeleid. I&O Research voert het onderzoek uit voor de gemeente Putten.

Burgemeester Lambooij benadrukt het belang van de Veiligheidsmonitor: “Het is essentieel dat we weten wat de inwoners van de veiligheid en leefbaarheid in onze gemeente vinden. Daarmee kunnen we ons beleid beter afstemmen op hun wensen en ervaringen”. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk van de inwoners die benaderd worden meedoen aan het onderzoek: “Alleen bij hoge deelname ontstaat een goed beeld van de veiligheidssituatie in onze gemeente.”

Deelnemers aan het onderzoek krijgen via de post een uitnodiging om de vragenlijst van de Veiligheidsmonitor in te vullen. In de loop van de jaren is het onderzoek al in meer dan 300 Nederlandse gemeenten uitgevoerd.