Afscheidsreceptie voor wethouder Gerritsen

Woensdag 4 september 2019 van 16.00 tot 18.00 uur biedt de gemeente Putten wethouder Nico Gerritsen een afscheidsreceptie aan. Iedereen die de wethouder de hand wil schudden, is van harte welkom in de representatieve hal van het gemeentehuis (Fontanusplein 1).

Gerritsen kwam op 3 december 1998 in de gemeenteraad voor de SGP en is 7 jaar raadslid geweest. Sinds 10 mei 2006 is hij wethouder. In de ruim 13 jaar als wethouder heeft Gerritsen tijdens diverse collegeperiodes veel onderwerpen in zijn portefeuille gehad.
- 2006-2010: Automatisering, Financiën, Milieu, Monumenten, Ruimtelijke ordening, Water.
- 2010-2014: Automatisering, Financiën, Economische zaken (incl. marktzaken), Ruimtelijke ordening.
- 2014-2018: Financiën, Monumenten, Regionale vuilverwerking (ReVu), Ruimtelijke ordening, Wonen en de projecten Bijsteren en Dienstverlening vanuit het gemeentehuis.
- 2018-heden: Financiën, ICT en informatieveiligheid, Monumenten, Ruimtelijke ordening, Vergunningverlening/bouwen, Wonen/volkshuisvesting en de projecten Omgevingswet en Rimpeler.