Inzicht in het journalistieke proces

Journalistiek is het zoeken naar nieuws, het rapporteren van feiten en het maken van nieuwsberichten. Het gaat meestal om het volgen van gebeurtenissen, mensen en gebeurtenissen door de lens van onderzoeksjournalisten. De term wordt vaak door elkaar gebruikt met het meer algemene nieuwsdoel van kranten. Het grote verschil tussen de twee is dat kranten zich meestal richten op één segment van de samenleving. Terwijl een journalist een verhaal maakt voor een krant, zal een lokaal nieuwsstation zich richten op een bepaalde gemeenschap of geografische regio. Journalisten specialiseren zich dus in een specifieke vorm van de media.

journalism

Historisch gezien heeft de journalistiek gediend als een instrument voor het overbrengen van informatie naar en over een gemeenschap of geografisch gebied. Dit type media had een belangrijke invloed op de manier waarop de samenleving keek naar en omging met kwesties die van invloed waren op hun bestaansgebied. In het verleden waren er een paar verschillende soorten redactiekamers die specifieke gemeenschappen of gebieden bedienden. Deze nieuwsredacties waren bedoeld om het publiek te informeren over lokale evenementen, culturele activiteiten, misdaad en juridische zaken, evenals ander relevant nieuws dat van belang was voor de mensen in het gebied.

Het gebied van lokale nieuwsredacties is de afgelopen tien jaar behoorlijk veranderd. Met de komst van het Internet hebben gedrukte publicaties een deel van hun gemeenschapsfocus verloren en in sommige gevallen zijn ze zelfs helemaal opgehouden te bestaan. Er zijn echter nog veel kleine onafhankelijke journalistieke publicaties die zich richten op gemeenschappen en een belangrijk onderdeel vormen van het lokale medialandschap.

Get in touch