Kennis van de verschillende journalistieke banen

Het vakgebied journalistiek verwijst naar een aantal verschillende beroepen in de mediawereld. In de journalistiek zijn er de journalistiek als beroep, de journalistiek als kunst, en de journalistiek als verslaggevingsgenre. De laatste twee subtypes van het beroep zijn journalistiek als verslaggeving en onderzoeksverslaggeving. Verslaggeving op het gebied van de journalistiek duidt op een gedetailleerde en analytische benadering van de berichtgeving over nieuws. Anderzijds tracht de onderzoeksjournalistiek officiƫle geheimen of andere zaken van openbaar belang te onderzoeken en bloot te leggen. In sommige landen is journalistiek niet alleen beperkt tot het schrijven van nieuws en artikelen die betrekking hebben op de zaken en zorgen van de natie, maar omvat ook het beroep van onderzoeksjournalistiek dat bestaat uit regelmatige verslaggeving over onderwerpen van openbaar belang, alsmede nieuwsberichten over onderwerpen die raken aan de zaken van de particuliere sector.

journalism

Politieke journalistiek is in feite een vorm van niet-traditionele journalistiek die zich richt op ontwikkelingen en gebeurtenissen in de nationale, staats- en lokale overheid. Deze vorm van journalistiek bestrijkt een breed scala aan onderwerpen en zorgen over politieke partijen, overheidsfunctionarissen, kandidaten, organisaties en andere instellingen. Voor dit vakgebied is specialisatie vereist omdat de juiste informatie uit verschillende bronnen moet worden verzameld om op constructieve wijze nieuws over politiek, overheid en de populaire cultuur op te bouwen en te verslaan. Andere vakgebieden die tot de politieke journalistiek kunnen worden gerekend, zijn mediabeheer, onderzoeksjournalistiek en overheidsbeleid.

Onlinejournalistiek, ook wel webjournalistiek genoemd, is een groeiend vakgebied dat afhankelijk is van online bronnen voor het verzamelen en verspreiden van nieuws. In de online journalistiek werken journalisten als bronnen om informatie te publiceren of te verkrijgen via online bronnen zoals blogs, podcasts en nieuwsbrieven. Enkele media voor online journalistiek zijn: traditionele gedrukte media, radio, kabeltelevisie, en het internet. Online journalisten kunnen ook freelancen, wat betekent dat ze werken voor kleine bedrijven of particulieren als freelance redacteuren en verslaggevers. Freelance schrijven is een van de meest voorkomende werkopties voor online journalisten, vooral als ze streven naar een grote hoeveelheid gepubliceerde artikelen of verhalen die rapportage vaardigheden vereisen.

Get in touch