Mediarelaties voor journalisten en redacteuren

journalism

Journalistiek is het creëren en ontwikkelen van onafhankelijke berichtgeving over actuele zaken, gebaseerd op gedegen feiten en ondersteund door solide bewijsmateriaal of persoonlijke kennis. De term journalistiek verwijst vaak naar zowel het beroep als de samenwerkende media die collectief gegevens verzamelen en presenteren die gebaseerd zijn op bewijs en ondersteund worden door solide bewijs of persoonlijke kennis. Veel media-organisaties hebben hun eigen individuele merk van journalistiek. CNN is bijvoorbeeld een reportage-organisatie, en The New York Times is een krant zonder winstoogmerk die zich ten doel stelt informatie te verspreiden door middel van traditionele verslaggeving en door langetermijnverslaggeving.

In tegenstelling daarmee is de traditionele journalistiek typisch nieuwsgeoriënteerd en doet zij voornamelijk verslag van nationale gebeurtenissen. Enkele voorbeelden zijn kranten als de New York Times en de Wall Street Journal. Er zijn verschillende soorten journalistiek, waaronder omroepjournalistiek, telegrafische journalistiek en gedrukte journalistiek. Alle vormen van traditionele journalistiek vereisen veel reportagewerk. Nieuwe media, zoals sociale media, podcasting en videojournalistiek, hebben het landschap van de traditionele journalistiek echter ingrijpend veranderd.

Een belangrijk onderdeel van een baan op een redactiekamer is het zijn van een nieuwswatcher. Nieuwswatchers moeten voortdurend alert zijn op belangrijke verhalen en dit nieuws doorgeven aan andere journalisten en nieuwsconsumenten. Als leidinggevende moet een newsroom manager ervoor zorgen dat alle personeelsleden, met een specifieke opleiding, getraind worden in het verslaggevingsproces. Als nieuwskijkers moeten journalisten en redacteuren in de eerste plaats verantwoordelijk zijn voor hun vak en weten hoe ze kunnen voorkomen dat ze in de problemen komen. Hoewel een newsroom manager nooit rechtstreeks aan een verslaggever mag vragen om te stoppen met de verslaggeving over een gebeurtenis, moet een newsroom executive director newswatchers regelmatig laten rapporteren over wat ze waarnemen terwijl ze niet in de kamer zijn of op een plaats waar ze mogelijk in de problemen kunnen komen door acties te ondernemen die in strijd zijn met de verslaggeving van de nieuwsmedia.

Get in touch