Verander de wereld met nieuws uit het veld

De journalistiek verandert, nergens sneller dan bij lokaal nieuws. Nu sociale netwerken het gemakkelijker hebben gemaakt om de wereld met elkaar te verbinden, verbinden meer mensen zich met elkaar via blogs en sociale netwerken. Dit boek geeft een momentopname van de veranderingen die plaatsvinden in Europa, het Verenigd Koninkrijk en Amerika, en de impact ervan op elk gebied. Een waardevolle momentopname uit de eerste hand van een steeds veranderend proces en een belangrijke toetssteen voor toekomstig onderzoek naar lokaal nieuws en informatieverspreiding.

journalism

De auteur, Laura Farr brengt vanuit zes landen verslag uit over de wereldwijde impact van lokale journalistiek en bekijkt nauwgezet hoe gemeenschappen in verschillende landen hierop reageren. Daarbij benadrukt ze dat de explosieve groei van het internetnieuws het gezicht van lokaal nieuws weliswaar heeft veranderd, maar dat gemeenschappen niet immuun zijn voor de impact ervan, noch immuun lijken voor de mogelijkheid dat het hun leven kan veranderen. Gemeenschappen over de hele wereld maken zich steeds meer zorgen over zaken als armoede, klimaatverandering en milieuschade. Laura Farr stelt dat naarmate het publiek deze onderwerpen in hun dagelijks leven begint te begrijpen en erover begint na te denken, zij meer zullen gaan vragen van hun leiders, van journalisten tot nieuwsredacties, om hun gemeenschappen beter te dienen.

Farrs onderzoek is gedetailleerd en toegankelijk, gebaseerd op haar eerdere ervaring als journaliste voor verschillende nationale nieuwsredacties, en haar betrokkenheid bij gemeenschapsontwikkeling en vrijwilligerswerk. Ik ben erg blij dat Laura Farr heeft besloten een boek over lokaal nieuws te schrijven nadat ze vele jaren in de nationale media heeft gewerkt. Dit is een prachtig boek dat zal dienen als een geweldige bron en herinnering voor toekomstige generaties van de kracht en de noodzaak van lokaal nieuws. Het zal dienen als een oproep aan alle journalisten en uitgevers om inhoud te creƫren die zowel regionaal als globaal is, gebruikmakend van bronnen van over de hele wereld, inclusief steden en dorpen langs de Oostkust, maar ook landelijke gebieden zoals Los Angeles en New York City. Lezers zullen enthousiast zijn over deze nieuwe richting in de journalistiek en enthousiast zijn over de mogelijkheden.

Get in touch